Recent Update

Our Services

"Digital Seva kendra" એ સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી ઇ-ગવર્નન્સ ની યોજનાઓને સરળતાથી લોકો સુધી પહોચાડતી માળખાગત સુવિધા ધરાવતો એક લોકહિત માટેનો અનેરો પ્રયાસ છે. જેમાં દેશના દરેક નાગરિકને જરૂરી ચુંટણીકાર્ડ, આધારકાર્ડ, પાનકાર્ડ, પાસપોર્ટ, રેશનકાર્ડ, જેવી અનેક સેવાઓ નું માર્ગદર્શન અને કામગીરી કરત ુ એક મધ્યસ્થ કેન્દ્ર છે.

GST SEVA KENDRA

GST SEVA KENDRA

GST સેવા કેન્દ્ર Read more...
Apply this Service

AADHAAR CARD CENTER

AADHAAR CARD CENTER

he Unique Identification Authority of In Read more...
Apply this Service

PANCARD CENTER

PANCARD CENTER

PAN applications are required to be furn Read more...
Apply this Service

PASSPORT

PASSPORT

Proof of PASSPORT - જયà Read more...
Apply this Service

UDHYOG AADHAAR

UDHYOG AADHAAR

An applicant or the authorised signatory Read more...
Apply this Service

KISHAN CARD

KISHAN CARD

Kisan Credit Cards are issued to the far Read more...
Apply this Service

BANK MITRA

BANK MITRA

CSP stands for “Customer Service P Read more...
Apply this Service

CHILD ENROLLMENT

CHILD ENROLLMENT

AADHAAR Child Enrolment Lite Client FRE Read more...
Apply this Service

Copyright © 2017 Reserved. Developed by Nagher Informatics Private Limited Company